درباره ما

در گذشته برای یادگیری امکانات کمتری در دسترس بوده و مردم برای یادگیری زمینه های مختلف با محدودیت مواجه بودند و پس از تلاش بسیار میتوانستند مربی ای برای آموختن در زمینه دلخواهشان پیدا کنند که تضمینی هم برای متخصص بودن مربی و کامل بودن آموزش نبود. امروزه فیلم های آموزشی جای مربی های گذشته را گرفته و گسترش قابل توجهی داشته اند، به طوری که شاید پیدا کردن فیلمی در زمینه دلخواه از بین انبوه فیلم های موجود کاری دشوار به نظر برسد. 

در راستای رفع این مشکل و برای ساده کردن کار افرادی که دنبال یافتن فیلم های آموزشی در زمینه آشپزی هستند در صدد طراحی اپلیکیشنی برآمدیم که مجموعه ای از فیلم های آموزشی با کیفیت محتوایی را درآن جای دهیم. 

آشپزباشی با انجام دسته بندی موضوعی روی فیلم ها دسترسی به فیلم ها را برای کاربر ساده کرده و در کنار اینکه آموزش های با کیفیتی به او ارائه می کند در زمان کاربر نیز صرفه جویی کرده و او را از سردرگمی نجات می دهد.